STEM VOOR HET RECHT OP HUISVESTING

 

STEM VOOR HET RECHT OP HUISVESTING

 

Iedere burger heeft het recht om toegang te hebben tot comfortabele en goedkope huisvesting !

Dit zijn onze eisen voor deze verkiezingen …

In de 19 gemeenten van het hoofdstedelijk gewest blijven de huurprijzen te hoog. Deze werkelijkheid verplicht duizenden gezinnen om woningen te huren die niet voldoen aan de grootte van het gezin, die in slechte staat en vaak te duur zijn. Veel mensen moeten tussen de 40 % en 60 % van hun inkomen aan de huur besteden. In die gevallen wordt het aandeel van de huur in de familiale uitgaven een te grote last !

Geconfronteerd met deze realiteit hebben wij besloten om de enige lijst voor te stellen voor de verkiezingen van 25 mei die als grootste bezorgdheid “het recht op huisvesting voor iedereen” heeft.

Om dit doel te bereiken willen wij tienduizenden handtekeningen binnenhalen en met deze enorme petitie druk zetten op de toekomstige regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij willen dat de nieuwe Brusselse autoriteiten e nodige maatregelen treffen om de huisvestings problemen snel op te lossen.

 

  1. Blokkeren van de huurprijzen

Wij willen dat de regering, vanaf het begin van de zittingsduur, een onmiddelijke maatregel treffen : de bevriezing van de huren om elke preventive speculatie van de eigenaars te vermijden ten opzichte van een huurprijs omkadering.

 

  1. De huurprijzen omkaderen en een huuruitkering te bieden.

Wij zijn van mening dat de huur niet hoger mag zijn dan 30 % van de gezininkomen. Voor de gezinnen met beperkte inkomen zijn wij van mening dat de huurprijs niet hoger dan 20 % van die inkomen mag zijn. Om dit te bereiken, moet de overheid onmiddellijk twee doeltreffende maatregelen nemen :

 

  1. De stijging van de huurprijzen beperken en verkeerde huurprijzen vermijden die niet in overeenstemming zijn met de kwaliteit van de huisvesting.

  2. Een generaliseerde huurtoelage opzetten die het verschil dekt tussen de huurprijs en het maximum van 30 % (of 20 % voor de armsten) van de inkomen van de huurder.

 

  1. Meer sociale woningen bouwen met een voorkeur voor sociale huisvesting. Iedere gemeente moet als doel minimal 15 % sociale woningen op haar grondgebied bereiken.

Woningen met zogenaamde “sociale doelstellingé moeten worden toegevoegd aan de 15 % en de plaats niet innemen van de sociale woningen.

 

Om deze bovengenoemde doelstellingen te verdedigen hebben wij een virtuele kieslijst ontworpen woorop U online kan stemmen. (http://www.virtuselectorum.be/).

Deze lijst wil “het recht op huisvesting voor iedereen” verdedigen en is georganiseerd zoals de officiele lijsten. Alle kandidaten zijn sterke voorstanders van het recht op een waardige huisvesting voor iedereen die door de grondwet gegarandeerd is.

Stemmen kan op de site van deze virtuele lijst door te klikken op de kandidaat van uw keuze.

Voor diegenen die niet kunnen stemmen via internet, zal een schriftelijke stemming gehouden worden.

Wij herinneren er U aan toe dat uw voor de hoofdlijst kan stemmen of voor een bepaalde kandidaat.

Het resultaat zal onvermijdelijk een belangrijke en onuitgegeven pijling zijn die op de beslissingen van de toekomstige regering invloed hebben.

Deze lijst kan U helpen om uw stem te nuanceren in functie van de candidate die U zal kiezen. Wij rekenen op uw talrijke stemmen.

 

VIRTUS ELECTORUM

Publicités
%d blogueurs aiment cette page :