BRUSSELS PARLEMENT: DEGELIJKE EN BETAALBARE WONINGEN VOOR IEDEREEN

BRUSSELS PARLEMENT: DEGELIJKE EN BETAALBARE WONINGEN VOOR IEDEREEN

Waarom is dit belangrijk?

DE HUURPRIJZEN ZIJN TE HOOG IN VERHOUDING TOT DE INKOMENS VAN DE MENSEN EN DE KWALITEIT VAN DE HUURWONINGEN

Dames en Heren Parlementsleden,
De al meer dan twintig jaar durende problematiek van de huisvesting en de buitensporig hoge huurprijzen in Brussel is algemeen bekend en erkend. Niemand in ons Gewest zal ontkennen dat de huurprijzen in verhouding tot de inkomens voor de meeste Brusselaars onbetaalbaar zijn.
Na de laatste staatshervorming heeft ons Gewest de bevoegdheid om dit ernstig probleem aan te pakken. De regering heeft in dit kader een nieuwe ordonnantie opgesteld die de federale huurwetgeving moet vervangen. De verenigingen die zich voor het recht op wonen inzetten, hoopten dat de Brusselse gewestregering een ambitieuze hervorming van de federale huurwet zou bewerkstelligen, gelet op de consensus van ALLE politici om de huisvesting als belangrijk probleem voor de Brusselaars te erkennen.
Onze Brusselse regeringsverantwoordelijken stellen nu een mini‐hervorming voor die hooguit enkele kleine problemen zullen oplossen en aan de huidige huisvestingsproblematiek niets fundamenteel zullen veranderen.
Overtuigd dat alle parlementsleden, zowel van de regeringsmeerderheid als van de oppositie, de oplossing van de huisvestingsmoeilijkheden voor vele Brusselaars ter harte zullen nemen, vragen wij ondergetekenden dat ze volgende amendementen op de Ordonnantie van de regering zouden indienen. Ze zouden aldus kunnen tonen dat de behartiging van het algemeen belang voorrang heeft op het belang van een kleine minderheid van verhuurders die baat hebben bij een niet gereguleerde huurmarkt.

  • 1 De stapsgewijze invoering van een huurovereenkomst voor het leven, overeenkomstig het voorstel van de ADVIESRAAD VOOR HUISVESTING

 

  • 2 De huurprijzen moeten overeenkomen met de werkelijke kwaliteit (staat van het goed, oppervlakte, …) en het het comfort van de huurwoningen. Een overgewaardeerde huurprijs moet in onderling overleg of via de Vrederechter naar beneden herzien worden.

 

  • 3 De algemene sanering van de huurwoningen zal niet gebeuren zonder een verplichte verhuurvergunning voor elke nieuwe verhuring. Met andere woorden, elke nieuwe verhuring moet voorafgegaan worden door een technisch onderzoek van de te huur gestelde woning. Deze woning zal slechts mogen verhuurd worden na de toekenning van een huurvergunning door de bevoegde gewestelijke Dienst. Zo niet zal de verhuurder de woning slechts kunnen verhuren na de werken voor het in overeenstemming brengen van de woning. De kosten voor het bekomen van de verhuurvergunning zijn ten laste van de verhuurder.

 

  • 4 De huurovereenkomsten van korte duur mogen niet door de nieuwe reglementering aangemoedigd worden. Hun basishuurprijzen liggen vast voor een periode van 9 jaar., ook bij verandering van huurder.

 

  • 5 Invoering op gemeentelijk niveau van paritaire huurcommissies voor geschillen over de huurprijs. In afwachting van deze invoering zal de Vrederechter bevoegd zijn op basis van de gewestelijke modelhuurovereenkomst.

 

  • 6 De gewestelijke huurovereenkomst bevat een dwingende clausule van verplicht overleg voorafgaand aan elke gerechtelijke procedure.

 

TEKEN DEZE PETITIE

Dankjewel.
José GARCIA

 

Publicités
%d blogueurs aiment cette page :