Archives de Catégorie: ARTICLES EN NÉERLANDAIS

Contour n°3 (extrait)

Contour n° 3 été 2018
Mrs Fabrice CUMPS (SLRB), Pierre CLÉMENT (SL),  José GARCIA (SL), Mmes Dorien ROBBEN (SLRB), J HAESEVOETS (SL).

 

BEKROOND
DE GOUDEN BAKSTEEN 2018 GAAT NAAR DE BGHM
De BGHM ontving op 27 april 2018 de Gouden Baksteen
2018 uit de handen van José Garcia, Secretaris-
generaal van de Huurdersbond. De Huurdersbond
wilde de BGHM feliciteren voor de oprichting van het
Sociaal Overlegcomité. De overeenkomst werd tijdens
de uitreiking in Anderlecht ondertekend. De prijs werd
overhandigd aan Dorien Robben, Adjunct-directeur-
generaal van de BGHM, in aanwezigheid van Fabrice
Cumps, Ondervoorzitter en Yves Lemmens, Directeur-
generaal van de BGHM.
“De BGHM krijgt deze prijs dankzij de oprichting van het
overlegplatform tussen de huurders en de instelling die
toezicht uitoefent op de OVM’s. We vinden dit een van
de oplossingen en voorwaarden voor het verbeteren van
het welzijn van de sociale huurders,” verduidelijkt José
Garcia. “We hopen eveneens dat deze prijs de BGHM
zal ondersteunen in het bereiken van haar doelstellingen
en in haar relatie met de gewestelijke en gemeentelijke
overheden.”
Het Sociaal Overlegcomité is het overlegplatform voor
de Brusselse sociale huisvesting, opgericht op vraag
van de Huurdersbond. Tijdens de driemaandelijkse
bijeenkomsten van de BGHM-vertegenwoordigers,
de Huurdersbond en de BFUH (Brusselse Federatie
van Unie voor de Huisvesting) worden thema’s en
problematieken besproken over sociale huisvesting. Het
is de bedoeling om zo goed mogelijk aan de behoeften
van de sociale huurders te beantwoorden en hun welzijn
te verhogen.
Publicités

LE PHARE N° 135

Le Phare N°135 syndicat des locataires.png

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst%20student – gemeen recht » target= »_blank » rel= »noopener »>1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

 

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

 

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

 

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

 

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst naar gemeen recht

 

 

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf

 

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Standaardmodellen van huurovereenkomst

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf

2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

3 Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

4 Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

5 Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

6 Huurovereenkomst student – gemeen recht

Midi du logement social

Midi du logement social

 

 

Midi du logement social2