Archives de Catégorie: ARTICLES EN NÉERLANDAIS

Eisen van HB

Phare 137BD 8Phare 137BD 9Phare 137BD 10Phare 137BD 11

PERSBERICHT HUURDERSBOND

De huidige heisa rond het schandaal van de OVM « le Logement Molenbeekois » kan een goede aanleiding zijn om de huisvesting van de volksklassen te verbeteren en om het vertrouwen in onze politici tee verhogen.

In dit verband formuleren we een reeks voorstellen om de problemen verbonden aan dit schandaal op een duurzame wijze op te lossen.


Onze voorstellen :

1 Op gewestelijk vlak.


Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement moet een parlementaire onderzoekscommissie oprichten betreffende de sociale en de privé-huuisvesting van de volksklassen.
Deze commissie zou volgende taken hebben (niet exhaustieve lijst):
– het evalueren van de staat van de huisvesting van de volksklassen;
duurzame oplossingen vinden om de huurprijzen betaalbar te maken in verhouding met hun inkomsten;
– de 4500 leegstaande sociale woningen opnieuw op de huurwoningmarkt brengen;
de renovatie en de thermische isolatie van de woningen versnellen;
– de toegang tot de eigendom voor de volksklassen mogelijk maken via niet speculatieve fiscale maatregelen, en met behoud van het grondbeheer (CLT).
Deze commissie zou ook moeten nagaan waarom de huidige bestaande controles in de sociale huisvesting ontoereikend waren om het schandaal van de Logement Molenbeekois te voorkomen.

2 Op het niveau van de BGHM.


De BGHM moet, stante pede, een bijzondere commissaris aanstellen die in de plaats moet treden van de bestuursorganen van de OVM le Logement Molenbeekois.
Deze opdracht zou de duur van 6 maanden niet mogen overschrijden .

3 Op gemeentelijk vlak.


De Gemeente hoeft niet tot juni 2019 te wachten om zijn huidige vertegenwoordigers binnen de RvB van de Logement Molenbeekois te vervangen.
Via het samentroepen van een buitengewone algemene vergadering, moet de OVM onverwijld een nieuwe RvB samenstellen die meer representatief is voor de nieuwe gemeentelijke meerderheid.

Al deze maatregelen behartigen het belang van de huurders en streven het algemeen belang na. Ze moeten een teken voor onze medeburgers zijn die nu helaas denken dat de politici helemaal los van hun dagelijks leven staan en dus de belangen van de minstbedeelden negeren.

Voor de HUURDERSBOND

José GARCIA

Secretaris-generaal

Contour n°3 (extrait)

Contour n° 3 été 2018
Mrs Fabrice CUMPS (SLRB), Pierre CLÉMENT (SL),  José GARCIA (SL), Mmes Dorien ROBBEN (SLRB), J HAESEVOETS (SL).

 

BEKROOND
DE GOUDEN BAKSTEEN 2018 GAAT NAAR DE BGHM
De BGHM ontving op 27 april 2018 de Gouden Baksteen
2018 uit de handen van José Garcia, Secretaris-
generaal van de Huurdersbond. De Huurdersbond
wilde de BGHM feliciteren voor de oprichting van het
Sociaal Overlegcomité. De overeenkomst werd tijdens
de uitreiking in Anderlecht ondertekend. De prijs werd
overhandigd aan Dorien Robben, Adjunct-directeur-
generaal van de BGHM, in aanwezigheid van Fabrice
Cumps, Ondervoorzitter en Yves Lemmens, Directeur-
generaal van de BGHM.
“De BGHM krijgt deze prijs dankzij de oprichting van het
overlegplatform tussen de huurders en de instelling die
toezicht uitoefent op de OVM’s. We vinden dit een van
de oplossingen en voorwaarden voor het verbeteren van
het welzijn van de sociale huurders,” verduidelijkt José
Garcia. “We hopen eveneens dat deze prijs de BGHM
zal ondersteunen in het bereiken van haar doelstellingen
en in haar relatie met de gewestelijke en gemeentelijke
overheden.”
Het Sociaal Overlegcomité is het overlegplatform voor
de Brusselse sociale huisvesting, opgericht op vraag
van de Huurdersbond. Tijdens de driemaandelijkse
bijeenkomsten van de BGHM-vertegenwoordigers,
de Huurdersbond en de BFUH (Brusselse Federatie
van Unie voor de Huisvesting) worden thema’s en
problematieken besproken over sociale huisvesting. Het
is de bedoeling om zo goed mogelijk aan de behoeften
van de sociale huurders te beantwoorden en hun welzijn
te verhogen.

LE PHARE N° 135

Le Phare N°135 syndicat des locataires.png

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst%20student – gemeen recht » target= »_blank » rel= »noopener »>1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

 

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

 

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

 

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

 

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst naar gemeen recht

 

 

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – gemeen recht

Huurovereenkomst van hoofdverblijf

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf

 

1 Huurovereenkomst van hoofdverblijf 2 Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst naar gemeen recht

Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf

Huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht

Huurovereenkomst student – hoofdverblijf

Huurovereenkomst student – gemeen recht