Wie zijn wij?

PRESENTATIE VAN DE HUURDERSBOND

De Huurdersbond werd in 1974 opgericht door een groep van maatschappelijke werkers en huurders van de Brusselse Haard..

Pluralistische organisatie van huurders, streven wij er naar te worden erkend in België voor het recht op huisvesting, die als volgt wordt gedefinieerd : « Eenieder heeft het recht op een fatsoenlijke huisvesting huisvesting kosten (huur + servicekosten) moeten compatibel zijn met haar middelen « : dit recht wordt gewaarborgd door de federale regering en dus tegen de laatste.

Informatie, ordenen en verdediging van de huurders zijn de belangrijkste doelen van onze organisatie. Sinds 1990 is onze vereniging gestart met de HUURDERSBOND, die heeft dezelfde doelstellingen en werken met huurders in de particuliere sector voor dezelfde strijd.

Onze beweging is erkend als een groep van permanente opvoeding van de Franse Gemeenschap van België en als « Deskundigengroep « van verschillende publieke autoriteiten, waaronder het ministerie van Huisvesting van de Brusselse Regio.

Op nationaal vlak maakt de vereniging deel uit van de groep voor het Recht op Wonen.

In Europa zijn wij een actief lid van de beweging » Confederatie van Europese gebruikers voor Sociaal Wonen « , die staat voor de huurders vereniging in Europa en verdedigden het recht op wonen bij de Europese instanties. Wat op internationaal niveau betreft, vertegenwoordigen wij België in het Internationaal Verbond van Huurders (IUT).

De wereld van de verhuurders is zeer goed georganiseerd, zowel nationaal als internationaal, huurders , ondanks de moeilijkheden, hebben recht op hetzelfde.

Gezien de werklast van de juristen van de HUURDERSBOND, het succes van onze interventies, dus een ‘positieve uitkomst van uw zaak is afhankelijk zowel van uw toespraak als van de onze. Daarom vragen wij: – Als u een antwoord ontvangt op één van onze brieven, neem onmiddellijk contact met ons, hetzij per post of door op raadpleging te komen op de zitdagen van de jurist die uw zaak behandeld.

– Indien binnen 15 tot 20 dagen na de verzending van de brief geen reactie komt – is er waarschijnlijk een probleem – neem dan snel contact op met de verantwoordelijke jurist die in staat voor het beheer van uw dossier.

Sociale Cohesie Project

Doelstelling : Het verbeteren van de levenskwaliteit in sociale woningen door middel van een actie met en voor mensen.

Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke Uitgever : J. GARCIA,

Square Albert Ier, 32 1070 Anderlecht

Individuele acties

De bond verleent juridisch advies voor een huurder met een huisvestingsprobleem.

In ANDERLECHT:

Albert Square I, 32 1070 Brussel

Tel. : 02/522.98.69 Fax: 02/524.18.16

Zitdagen voor juridisch advies

Coördinator:

Zonder afspraak : 02/522.98.69

Vanaf 9:00

Maandag: …….. – Hafid CHABAB – Beatriz ALVAREZ

Dinsdag: Rene De Jonghe – Hafid CHABAB

Donderdag: Rene De Jonghe – Beatriz ALVAREZ

Afspraken buiten de zitdagenvoor dringende gevallen kunnen slechts bekomen worden mits telefonische aanvraag : 02/522.98.69.

Verantwoordelijk voor de opleidingen : Raphaël EL GHRAIBI

Technische Dienst: 02/521.46.60

Sociale Cohesie: 02/522.38.53 • 

 Telefonisch juridische advies :

van maandag tot donderdag van 14u tot 17u

•  Yves FIERENS-02/522.98.69

In bepaalde aanvragen die uitgebreid kunnen worden tot een groot aantal huurders (hogere huurprijzen en / of onaanvaardbare kosten gemaakt voor huurders ,…), werkt de HUURDERSBOND samen met:

– de media: een pers conferentie

– met de politieke autoriteiten: voor een vergadering of interviews

– met alle mensen: door middel van betoging, petities, vergaderingen met de huurders.

Andere vestigingen:

De HUURDERSBOND, in samenwerking met het College van de Brusselse regio, heeft een lokale vestiging:

In SCHAARBEEK – 02 / 242.42.06

– Fax: 02/245.55.06

Vandermeerschstraat, 53

1030 BRUSSEL

Syndicatdeslocataires1030@gmail.com

Zitdagen :

maandag zonder afspraak: 9u tot 12u – op afspraak van 14u tot 17u.

donderdag zonder afspraak: 9u tot 12u – op afspraak: de 14h à 17h et de 18h à 20h.

vrijdag: op afspraak van 9u tot 12u.

telefonisch advies : dinsdag 14u tot 17u en vrijdag van 9u tot 12u.

Juristen: Julie WITTEBORT — Veronique ESAKWA

Vormingswerker :………

Verantwoordelijke : Julie WITTEBORT

HOE KAN JE HELPEN?

U kan zich aanmelden bij onze organisatie, gebruik maken van onze diensten, u ontvangt ons driemaandelijks tjdschrift : « Le Phare », en dit gedurende 12 maanden mits betaling van : 

–  15 € het eerste jaar, de volgende jaren € 12.

–  meer dan 15 € (als steunend lid ).

Deze vergoeding is jaarlijks en loopt vanaf de datum van ontvangst van uw betaling.

Hoe kan u betalen:

– indien u een sociale woning of appartement huurt : ING:  BE 46 3100 1378 8436.

– indien de andere gevallen : ING:  BE 20 3101 0385 4956.

Albert Iste Plein, 32

1070 Anderlecht

Tel. : 02/522.98.69

E-mail: syndicatdeslocataires@gmail.com

Fax: 02/524.18.16

INLICHTINGEN verstrekken, BIJSTAND verlenen, DE HUURDERS VERDEDIGEN zijn onze taken sinds meer dan 40 jaar.

Publicité
%d blogueurs aiment cette page :